Η ΙΡΙΣ-Γεωπονική Ένωση Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα, είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον αγροτικό και ευρύτερο αγροδιατροφικό κλάδο.

Αξιοποιώντας την εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία μας στον κλάδο, παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας, από τις καλλιεργητικές μεθόδους, έως τη ολοκληρωμένη διαμόρφωση της τροποποιητικής μονάδας και τη διάθεση του τελικού προϊόντος με την κατάλληλη προϊοντική ταυτότητα, σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις της ετικέτας.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ποιότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, βιολογικών και μη, ενώ ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που εφάρμοσε διαδικασία παράγωγης ελαιοκομικών προϊόντων ελευθέρων CO2.

Στην ΙΡΙΣ-Γεωπονική προσφέρουμε επίσης ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στην προώθηση και τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων, ενώ αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη μελέτη εγκατάστασης συστημάτων ποιότητας ISO & HACCP με την ανάλογη πιστοποίηση από τον εγκεκριμένο πιστοποιητικό φορέα της επιλογής σας.

Βάσει της πολυετούς μας εμπειρίας στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Επενδυτικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, αναπτύσσουμε, διαχειριζόμαστε και υλοποιούμε αναπτυξιακά, δημόσια και ιδιωτικά έργα του γεωργικού και κτηνοτροφικού κλάδου, καθώς και της βιοκαλλιέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Παράλληλα, προσφέρουμε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογίας τροφίμων, νέων μορφών ανάπτυξης και αξιοποίησης για τη διασφάλιση της ποιότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την παραγωγή και αξιοποίηση οποιασδήποτε άλλης παραγωγικής ενέργειας.

More information on the official website: IRIS AGRO